Bībeles pamatkurss – 30 minūtes pēc dievkalpojuma jaunā nama telpās

Divas nemainīgākās vērtības “Prieka Vēsts” izglītības nozarē ir Bībeles pamatkurss, kas paredzēts ikvienam, kurš vēlas iepazīt Bībeles pamatpatiesības, un “Prieka Vēsts” Bībeles skola, kas paredzēta tiem, kas grib padziļināti apgūt mācību, kas ienes skaidrību daudzās dzīves sfērās.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Bībeles pamattēmas, uzzināt kāds ir Dievs un ko Viņš ir paredzējis mūsu dzīvēm? Mācības ir sadalītas 2 daļās. Pirmajā kursā tiek apgūti Bībeles pamati, otrajā ­ padziļinātas Bībeles studijas.

Pamatkurss norisinās katru svētdienu 30 minūtes pēc dievkalpojuma. Nodarbības ilgums ~ 45 minūtes. Aktuālās nodarbības vienmēr tiek izziņotas draudzes ziņojumos.

Nodarbības notiek brīvā un draudzīgā vidē, izmantojot Bībeli un citus materiālus. Nodarbību laikā ir iespēja saņemt personīgu palīdzību, aizlūgšanu, kā arī atbildes uz jautājumiem. Nodarbības pasniedz pieredzējuši draudzes kalpotāji, kuri piedzīvojuši Dieva mīlestību savā dzīvē un, saņēmuši aicinājumu kalpot, vēlas dalīties savā pieredzē un Bībeles zināšanās arī ar citiem.

Priekšzināšanas nav nepieciešamas un nodarbības notiek bez maksas. Atbildīgā par Bībeles pamatkursu – Olita Karaševska.

Bībeles pamatkursa tēmas

1. kurss

 1. Draudze
 2. Glābšana, grēku piedošana
 3. Dieva Vārds
 4. Ticība
 5. Lūgšana
 6. Brīvība Kristū
 7. Mācības par Ūdenskristību, derības slēgšanu

Kursa noslēgumā – kristības.

2. kurss

 1. Svētdzīve
 2. Svētais Gars un lūgšana mēlēs
 3. Slavēšana, pielūgšana
 4. Miesas dziedināšana
 5. Finansiālā labklājība
 6. Izredzētība un aicinājums
 7. Kalpošana, mājas grupas

Kursa noslēgumā – kopīga sadraudzība pie tējas un gardumiem.

Obligātā literatūra:

Ieteicamā literatūra: