Bībeles pamatkurss

30 minūtes pēc dievkalpojuma Mazajā zālē

Divas nemainīgākās vērtības “Prieka Vēsts” izglītības nozarē ir Bībeles pamatkurss, kas paredzēts ikvienam, kurš vēlas iepazīt Bībeles pamatpatiesības, un “Prieka Vēsts” Bībeles skola, kas paredzēta tiem, kas grib padziļināti apgūt mācību, kas ienes skaidrību daudzās dzīves sfērās.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Bībeles pamattēmas, uzzināt kāds ir Dievs un ko Viņš ir paredzējis mūsu dzīvēm? Mācības ir sadalītas 2 daļās. Pirmajā kursā tiek apgūti Bībeles pamati, otrajā ­ padziļinātas Bībeles studijas.

Pamatkurss norisinās katru svētdienu 30 minūtes pēc dievkalpojuma. Nodarbības ilgums ~ 45 minūtes. Aktuālās nodarbības vienmēr tiek izziņotas draudzes ziņojumos.

Nodarbības notiek brīvā un draudzīgā vidē, izmantojot Bībeli un citus materiālus. Nodarbību laikā ir iespēja saņemt personīgu palīdzību, aizlūgšanu, kā arī atbildes uz jautājumiem. Nodarbības pasniedz pieredzējuši draudzes kalpotāji, kuri piedzīvojuši Dieva mīlestību savā dzīvē un, saņēmuši aicinājumu kalpot, vēlas dalīties savā pieredzē un Bībeles zināšanās arī ar citiem.

Priekšzināšanas nav nepieciešamas un nodarbības notiek bez maksas. Atbildīgā par Bībeles pamatkursu – Olita Karaševska.

Bībeles pamatkursa tēmas

Bībeles skola

“Prieka Vēsts” Bībeles skola

Bībeles skola ir veidojusies un augusi reizē ar draudzi. To raksturo Dieva mīlestība, ticības gars un sadraudzība, praktisks, svaidīts Vārds un sistematizēta mācība, kas ienes skaidrību daudzās dzīves sfērās.

Bībeles skola ir vieta, kur Svētā Gara spēkā varam izprast Dieva gribu, kārtību un piedzīvot, kā pašu dzīves tiek izmainītas.

Mācību tēmas

Atgriešanās no nedzīviem darbiem Dziedināšana
Kristības. Augšāmcelšanās. Tiesa. Lūgšana
Uzvarošā ticība Svētais Gars un Viņa vadība
Dieva labestība Ticīgā vara
Gars, dvēsele un miesa Finansiālā labklājība
Dieva Vārds Izraēls – cilvēces likteņa atslēga
Jēzus dzīve un kalpošana Liecinieka vēsts
Attiecības ar Dievu Derība un tās veidi
Attiecības draudzē

Bībeles skola norisinās no februāra līdz aprīlim. Mācības notiek divas reizes nedēļā. Informācija par pieteikšanos Bībeles skolai tiek laicīgi izziņota draudzes ziņojumos un mājas lapā.