PV_2015_009

„Chick-Fil-A” restorānu tīkls

Kad kāda no mums pazīstamām meitenēm Amerikā izvēlējās strādāt restorānā, kura īpašnieks esot savu biznesu pilnībā veltījis Dievam un vēl joprojām visa uzņēmuma politika balstoties uz Dieva noliktajiem standartiem un vērtībām, vēlējāmies ko vairāk uzzināt par šo uzņēmumu un tā vadītāju.

Restorānu tīkla „Chick-Fil-A” īpašnieks Samuel Truett Cathy ir patiess kristietis, kurš atdevis savu dzīvi Jēzum. Viņa biznesā ticības ietekme ir ļoti jūtama. Kompānijas oficiālais paziņojums skaidri vēsta, ka uzņēmums pastāv, jo: ”Mēs pagodinām To Kungu, esot Viņam uzticami kalpi un gudri apsaimniekojot mums uzticēto. Mūsu mērķis ir, pozitīvi ietekmēt katru katrs restorāna apmeklētāju.”

Samuels vienmēr uzsver, ka Bībele ir viņa svarīgākais dzīves un lēmumu gids. Jautāts par biznesa svarīgiem principiem, viņš saka: ”Es nekad neesmu bijis tik ļoti nodevies tam, lai sasniegtu finansiālus panākumus, kā tam, lai turētu savu ticību un ievērotu Dieva standartus.”

Viens no lēmumiem, kas apstiprina vadītāja teikto, atklājas uzņēmuma politikā – svētdienās nestrādāt. Dienā, kad ir vislielākā iespēja „raust naudu” no ģimenēm, kas vēlas paēst ārpus mājas, šī restorāna ķēde, kas darbojas gan iepirkšanās centros, gan viesnīcās, lidostās un pilsētu centros, svētdienās ir slēgta. Un restorāna logos ir uzlikts aicinājums darbiniekiem  un potenciālajiem apmeklētājiem apmeklēt kādu vietējo draudzi. Jāsaka, ka reti kāds uzņēmums sniedz īpašas priekšrocības darbiniekiem, kuri svētdienas rītā vēlas apmeklēt draudzi, bet Samuēla restorānos tas ir likums – svētdienas Dievam!

„Ar šo lēmumu mēs pagodinām Dievu un vēršam savu uzmanību uz pašu svarīgāko. Lai gan daudziem mūsu rīcība liekas neprātīga, jo rada zaudējumus, Dievs par mums rūpējas un mūsu restorānu tīkls vēl aizvien pieaug,” saka Samuels.

2010. gadā Samuēls iestājās pret geju laulību legalizēšanu, tā izsaucot daudzos gan pozitīvu attieksmi, gan naidu un nesapratni. Savā paziņojumā viņš teica: ”Uzskatu, ka mēs izaicinām Dieva sodu pār mums, kad kratām savu rādītājpirkstu pret Dievu un sakām: ”Mēs labāk zinām, kas ir patiesa mīlestība un kas ir laulības svētās saites. Viena no manām kvēlākajām lūgšanām Dievam ir, lai Dievs apžēlojas par mūsu nāciju, kas palikusi tik lepna un augstprātīga.” Kaut savas stingrās pārliecības dēļ, uzņēmumam nācies aizvērt daudzus restorānus, savu viedokli viņi nav mainījuši.
Patreiz Amerikā ir 1615 „Chick-Fil-A” restorāni, kas atrodas 38 štatos.

Viņiem ir otra lielākā „Ātrās  ēdināšanas ķēde” pasaulē.

Žurnālā „Forbes” pasaules bagātāko cilvēku sarakstā, Samuēls ieņem 375 vietu.
2012.gadā uzņēmuma ienākumi sasniedza 64 miljonus dolāru, kas par 14 % pārsniedza 2011.gada ienākumus.

Nedaudz par pašu dibinātāju.
Samuel Truett Cathy, dzimis 1921.gadā Džordžijā. Dienējis ASV armijā Otrā Pasaules kara laikā. 1946.gadā viņš atvēra savu pirmo grila restorānu. Tieši šī restorāna mazajā virtuvē tapa pirmais sendvičs, kas vēlāk kļuva par „Chick-fil-A” restorāna firmas ēdienu.
Samuēls ir Džordžijas Pirmās Baptistu draudzes loceklis, kurā viņš vairāk kā piecdesmit gadus kalpojis par svētdienas skolas skolotāju.

Uzņēmējs saka: ”Tiešām nav lielas atšķirības starp Bībeles un biznesa principiem. Kā līderi mēs esam aicināti dzīvot savu dzīvi par piemēru citiem. Mūsu darbi, nevis vārdi, aicina cilvēkus uz labām pārmaiņām sevī.

Prioritāšu sarakstā uzreiz pēc attiecībām ar Dievu man vienmēr ir bijusi mana ģimene. Bija laiks, kad ļoti daudz laika pavadīju darbā. Bet, tikko bija iespēja, es centos to kompensēt. Lai gan, jāsaka, ka mani bērni ir uzauguši restorānā, tāpēc izvēloties darbiniekus, es vienmēr esmu gribējis sev apkārt redzēt tikai pozitīvus cilvēkus ar augstiem standartiem. Restorānu apmeklē ģimenes ar bērniem un katru dienu mums tiek dota iespēja – ietekmēt. Ietekmēt kāda cilvēka dzīves stundu, dienu, mirkli, minūti vai visu viņa atlikušo dzīvi. Viens no manas dzīves vadošajiem Bībeles pantiem ir „Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu.” /Sal p 22:1/

Par spīti panākumiem, es nekad neaizmirstu, kurš man to visu ir devis un savu aicinājumu – būt par celšanu citiem. Katru dienu man ir iespēja dot – laiku, mīlestību, resursus.. Un es vienmēr esmu guvis vairāk prieka dodot, nekā ņemot, jo labāk ir dot nekā ņemt. Esmu tam dzīvs pierādījums.”

Uzņēmējs aktīvi atbalsta kristīgas organizācijas, kas strādā ar bērniem no nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Viņa fonds „WinShape”, kas tika dibināts 1984.gadā, 2010. gadā sagādāja 18 miljonus dolāru, lai bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm radītu mājvietas un dotu iespēju piedalīties brīnišķīgās vasaras nometnēs. Fonds palīdz arī apdāvinātiem bērniem, kuri līdzekļu trūkuma dēļ nevar atļauties mācības augstskolās, kā arī sniedz laulības konsultācijas trūcīgām ģimenēm.

Šodien Samuēlam ir jau 92 gadi un viņš skaitās pensijā, tomēr viņa dēli, kuri turpina tēva biznesu, stāsta, ka tēvam vēl aizvien patīkot ierasties ofisā, lai pārraudzītu notiekošo. Samuēls arī pārtraucis kalpošanu svētdienas skolā, tomēr viņš izpalīdz reizēs, kad ir tāda „vajadzība”. Samuēla sirds deg par jauno paaudzi, kas būtu nodevusies Tam Kungam un nekautrētos Viņa Vārda.

Vairāk par uzņēmumu lasi šeit: http://www.chick-fil-a.com/