Kas ir Varoņu akadēmija? 

Trešdienās no 15:00 līdz 20:00 bērni, pusaudži un jaunieši sanāk kopā draudzē, lai sapņotu, iedrošinātu viens otru un attīstītu Dieva dotās dāvanas. Tas ir laiks apzināties Dieva doto uzdevumu savai dzīvei, kā arī ieraudzīt savu unikālo vietu Dieva varoņu armijā.

Kāds ir akadēmijas dienas plāns?

15:00 Brīvais laiks – sadraudzība, galda spēles, dažādas aktivitātes
16:00 Meistarklases (Tiem, kuri neapmeklē miestarklases, paralēli notiek dažādas aktivitātes)
18:00 Draudzes lūgšanas
19:00 Mazās grupiņas

Kā pieteikties akadēmijai?

Varoņu akadēmiju var apmeklēt ikviens skolas vecuma bērns. Pievienoties var jebkurā brīdī. Ieeja ir brīva. Pieteikuma anketu jāaizpilda, ja bērns vēlas regulāri apmeklēt kādu no trim meistarklasēm. Pieteikties var, aizpildot reģistrācijas anketu ŠEIT. 

Kādas meistarklases ir plānotas?

VOKĀLĀS NODARBĪBAS
Pedagogs: Līva Bondare
16:20 – 17:00 | Bērniem no 7 līdz 9 gadi
17:00 – 17:40 | Pusaudžiem no 10 līdz 13 gadi

Apgūsim vokālās tehnikas. Strādāsim pie dikcijas un elpas vingrinājumiem. Mācīsimies kā atraisīties un būt brīviem kustībā uz skatuves. Apgūsim dziesmas. Gatavosim priekšnesumus dažādiem draudzes svētkiem.


TEĀTRIS
Pedagogs: Sanita Pavāre
16:30 – 18:00 | No 7 gadu vecuma

Apgūsim aktiera meistarības pamatus. Attīstīsim pareizu un izteiksmīgu runu. Iepazīsim un izjutīsim kustību brīvību. Iejutīsimies tēlos. Mācīsimies atbrīvoties no kompleksiem un prezentēt sevi. Būsim radoši un atraktīvi, atraisīsim sevī Dieva dotos talantus un potenciālu. Savas prasmes un talantus lietosim kalpojot draudzes pasākumos!


GRAFIKA
Pedagogs: Katrīna Elizabete Sīle
16:30 – 18:00 | No 10 gadu vecuma

Apgūsim grafikas dizaina pamatus. Sāksim ar līnijām, idejām. Pētīsim, mēģināsim un runāsim. Gatavosim plakātus priekš draudzes pasākumiem, pusaudžu instagramam, lai aizsniegtu vairāk cilvēkus.