2015_geto_muzejs_2

Paraksti petīciju “Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja” atbalstam!

Šogad “Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejam” aprit 10 gadi. “Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs” ir devis un turpina dot lielu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, stāstot par Latvijas ebreju likteni, par holokaustu, par sabiedrības aktīvas līdzdalības nenovērtējamo nozīmi.

Diemžēl, iespējams, šis ir pēdējais muzeja darbības mēnesis, jo pastāv risks, ka Rīgas dome nepagarinās esošo īres līgumu. 2020. gada augustā Rīgas domes Īpašumu departamentā muzejam tika atteikts apspriest rekonstrukcijas projekta iespējamību, argumentējot, ka teritorija muzejam tikusi piešķirta uz 10 gadiem bez pārbūves tiesībām.

2020. gada 22. oktobrī beidzās biedrības “Šamir” līgums ar Rīgas domi par muzeja teritorijas īri, savukārt Rīgas domes sanāksme, kurā tiks lemts jautājums par īres līguma pagarināšanu notiks tikai 27. oktobrī. Un kaut esošo līgumu pagarinās uz vienu mēnesi situācijas apspriešanai, turpmākā muzeja pastāvēšana ir apdraudēta.

“Muzeja pārcelšana uz citu vietu biedrībai “Šamir” būs nepanesams slogs – tas faktiski nozīmēs visu līdzšinējo pūliņu un ieguldījuma iznīcināšanu,” uzsver rabīns dr. Menahems Barkahāns, biedrības “Šamir” priekšsēdētājs, “Holokausts bija iespējams līdzcilvēku vienaldzības dēļ, gribētos cerēt, ka mūsdienās nekas tāds vairs nav iespējams. Tādā ziņā muzeja likteņa izšķiršanās ir arī simboliska, jo parāda varas un sabiedrības vērtības. Mēs lūdzam visas sabiedrības atbalstu, jo muzeja nākotne ir atkarīga no mūsu visu aktīvas līdzdarbības.”

Paraksti petīciju “Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja” atbalstam!

Rīgas Geto muzeja mājaslapa