2017_lasisanas_plans_01

Lai ikdienā lasītu vairāk Jauno Derību, un vairāk izlasīto Vārdu pārdomātu, piedāvājam Bībeles lasīšanas plānu. Tagad gada laikā sanāks vienu reiz izlasīt visu Bībeli: divas reizes Evaņģēlijus, vienu reizi visu Jauno un Veco Derību.

Plāns nav piesaistīts konkrētam datumam, to var sākt lietot jebkurā laikā. Tehniski tas ir sadalīts 12 mēnešos, katrā mēnesī 25 lasījumi, kas nozīmē, ka ir brīvās dienas, kuras pavadīt pārlasot Rakstu vietas vai atgūt iekavēto. Iesakām kā brīvo dienu ieplānot svētdienu, kurā aicinām īpaši pārdomāt un pārlasīt dievkalpojumā dzirdēto Vārdu.

Tiem, kas lasīs plānu mājas lapā, jāņem vērā, ka tas ir piesaistīts datumiem un svētdienās, kā arī dienās, kad lasīšanas plānā būs brīvdiena, arī mājas lapā plānam būs brīvdiena. 🙂

Bībeles lasīšanas plāna eksemplāru vari bez maksas lejupielādēt ŠEIT, kā arī iegādāties draudzes grāmatu veikalā.

Kā lietot Bībeles lasīšanas plānu?

Aicinām tevi katru dienu lasīt divus lasījumus no Jaunās un divus no Vecās Derības.

Vari sākt lasīt šo plānu jebkurā laikā.

Katrā mēnesī ir 25 lasījumi. Svētdienās esi aicināts īpaši pārdomāt draudzē dzirdēto Vārdu, bet atlikušās brīvās dienas veltīt pārdomām par nesen lasīto, atgūt iekavēto vai brīvi lasīt Vārdu pēc saviem ieskatiem.

Ja mēneša lasījumu pabeidz līdz 25. datumam, atlikušajās dienās vari pārlasīt Rakstus, kurus vēlies labāk izprast.

Lasi jau šodien