Dievkalpojumā Neslēpies aiz MĒS mācītājs Vilnis Gleške izteica apgalvojumu, ka tikai personīgās attiecībās ar Dievu tu vari atklāt Viņa gribu savai dzīvei. Saprast Ko darīt? Kā rīkoties? Kur doties? ir īpaši svarīgi tik trauksmainos laikos, kādos dzīvojam šobrīd.

Lai gan Dievs Savu gribu katram cilvēkam var atklāt unikālā veidā, ir vairāki principi, kā tu vari meklēt Dieva gribu savai dzīvei gan lielās, gan mazās lietās.

1. PADODIES DIEVAM

Meklējot Dieva gribu savai dzīvei, ir svarīgi būt atvērtam tam, ko vēlas Dievs. Ja tu savā galvā jau esi visu izplānojis un pie Dieva nāc tikai, lai informētu Viņu par savu lēmumu, tu īsti nemaz nemeklē Viņa gribu.

Kad tava vēlēšanās saprast Dieva gribu ir kļuvusi lielāka par vēlēšanos ieraudzīt kādu konkrētu rezultātu, tu esi gatavs sadzirdēt no Viņa.

“…ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek!” Lūkas 22:42

2. DOMĀ PAR DIEVA VĀRDU

“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.” Psalms 119:105

Patiesa Dieva bērna lēmumi vienmēr būs saskaņā ar Bībelē rakstīto. Dievs tevi nekad nevadīs pretēji tam, ko ir atklājis Savā Vārdā. Lasot Bībeli, tu iepazīsi Dieva raksturu un spēsi labāk saprast, ko Viņš vēlas.

3. PAVADI KONKRĒTU LAIKU LŪGŠANĀ

Reizēm, lai saprastu Dieva gribu, ir vienkārši jāpajautā Dievam.

“Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” Jēkaba 1:5

Dievs necenšas no tevis slēpt Savu gribu. Viņa vēlēšanās ir, lai tu zinātu, kāda ir Viņa griba tavai dzīvei. Tāpēc, kad tu lūdz, nešaubies, bet sagaidi, ka Viņš atbildēs.

Kādreiz pieņemt lēmumus var būt ļoti sarežģīti, bet tu vari nākt pie Dieva ar visām savām raizēm un šaubām. “Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.” Filipiešiem 4:6

4. MEKLĒ PADOMU

“Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās.” Salamana pamācības 15:22

Atrodi kādu nobriedušu, nodevušos kristieti un pajautā viņam, kā tev vajadzētu rīkoties. Tie var būt tavi vecāki, mācītāji, kāds pieredzējis kalpotājs, mazās grupas vadītājs, kalpošanas līderis vai draugs. Visbiežāk tas būs cilvēks, kuram tu rūpi un kurš lūgs par tavu situāciju.

Protams, tu pats esi atbildīgs par saviem lēmumiem un tu nevari visu nastu novelt uz kādu citu. Un ne vienmēr ir jāpiekrīt visam, ko tu dzirdi, bet tas var pavērt plašāku skatu uz tavu jautājumu vai uzrādīt kādas lietas, par kurām pats nebiji iedomājies.

5. IZVĒRTĒ SITUĀCIJAS UN APSTĀKĻUS AR “VĒSU” GALVU

Vai Dievs var lietot dažādus apstākļus un notikumus, lai tevi vadītu? Jā. Dievs var atvērt vai aizvērt kādas durvis tavā dzīvē. Tomēr tas, ka kādas durvis tavā dzīvē ir atvērušās, nenozīmē, ka tev pa tām ir obligāti jāiet iekšā. Ne vienmēr arī aizvērtas durvis nozīmē to, ka tev no šīs iespējas ir jāatsakās. Iespējams, tev ir jāmeklē veids, kā iekļūt pa logu.

Tāpēc nevajadzētu truli sekot notikumiem vai situācijām tavā dzīvē kā Dieva zīmēm. Izvērtē tās ar “vēsu” galvu un sadraudzībā ar Dievu. Īpaši laikos, kādos mēs dzīvojam šodien, ir tik svarīgi sadzirdēt no Dieva, nevis ļauties apstākļiem vai sekot pūlim.

6. IEKLAUSIES SVĒTAJĀ GARĀ

“Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” Jāņa 14:26

Mums ir jāuzticās tam, ka Svētais Gars mūs vada, palīdz saprast Dieva Vārdu un māca sekot Jēzum.

Dažreiz viss, kas tev vajadzīgs, lai saprastu Dieva gribu, ir atnest konkrēto situāciju Dieva priekšā un palikt klusumā, lai Viņu dzirdētu.

Kādreiz tas nozīmē apsēsties ar pildspalvu pie baltas lapas savā lūgšanu laikā un sarakstīt visus iespējamos plusus un mīnusus par konkrēto jautājumu.

Citreiz tas nozīmē doties pastaigā vienam pa mežu, ļaujot Svētajam Garam uzrunāt tevi tur.

Tāpat tas var nozīmēt paņemt gavēni no visiem ziņu avotiem, lai dotu iespēju Svētajam Garam runāt.

Tev noteikti ir savs veids, bet nepalaid garām iespēju ieklausīties Svētajā Garā.