jauniesu_atmodas_dienas_01

Šis pavasaris nāca ar pamatīgu garīgu sakustēšanos kristīgo jauniešu vidū, jo martā un aprīlī dažādos Latvijas reģionos notika Jauniešu Atmodas dienas.

Pirms kāda laika draudzes “Prieka Vēsts” mācītājam Dāvidam Gleškem kopā ar citiem mācītājiem izveidojās degošo mācītāju sadraudzības grupa, kuras tikšanās reizēs un kopīgās lūgšanās tapa plāns par Jauniešu Atmodas dienu tūri dažādās Latvijas pilsētās.jauniesu_atmodas_dienas_02

Dāvids Gleške: “Mērķis bija apceļot Latvijas reģionus, kopā kalpot jauniešiem, dalīties ar uguni, ko Dievs ir devis mums pašiem, kā arī piedzīvot to, ko Dievs dara reģionos.”

Savukārt reģionu jauniešiem tā bija lieliska iespēja iepazīt citus kristīgos jauniešus, piedzīvot Dievu caur attiecībām, pielūgsmi, uzrunām un kalpošanu.

Atmodu neīsteno cilvēki, bet Dievs, atbildot uz mūsu slāpēm un lūgšanām.

Jauniešu Atmodas dienas notika 5 pilsētās – Bauskā, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā un Rīgā. Tūre norisinājās visos Latvijas reģionos un tajā tika iesaistītas vietējās draudzes un kalpotāji.

Katra Atmodas diena sastāvēja no:
1. Reģiona mācītāju sadraudzības un lūgšanas.
2. Vorkšopiem un misijas ielās.
3. Slavēšanas un pielūgsmes vakara.

jauniesu_atmodas_dienas_03

Vorkšopu tēmas aptvēra Evaņģēlija sludināšanu ielās, sociālajos tīklos, dažādām cilvēku grupām, personīgā līmenī un caur dažādiem kalpošanu veidiem. Šajās apmācībās piedalījās vairāki simti jauniešu.

Ar jauniegūtām un atsvaidzinātām zināšanām, jaunieši kopā ar mācītājiem devās pilsētas ielās, lai sludinātu Evaņģēliju un redzētu, kā Dievs var darboties caur katru, kurš Viņam atsaucas. Daudziem tā bija pirmā pieredze Evaņģēlija sludināšanā.

Katras dienas kulminācija bija pielūgsmes vakars, kurā jaunieši no visa reģiona un dažādām draudzēm kopīgi pielūdza Dievu un saņēma personīgu kalpošanu no dažādiem mācītājiem.

jauniesu_atmodas_dienas_04

Jauniešu Atmodas dienu Latvijas tūre ir noslēgusies, bet garīgā atmošanās Latvijā turpinās.

Dāvids Gleške: “Grēku nožēla, atjaunota nodošanās, dziedināšanas, zīmes un brīnumi, piepildīšanās ar Svēto Garu un savienošanās mīlestībā mūs pavadīja it visur.”

Daudzi tika iedrošināti, ekipēti, aktivizēti un izaicināti dzīvot Kristus mācekļu un liecinieku cienīgas dzīves.

Ceļas paaudze, kura nelocīs ceļus pasaules priekšā, bet radikāli un drosmīgi kalpos Tam Kungam, aizskarot tūkstošus.

Paldies visām draudzēm, mācītājiem un līderiem, kuri iesaistījās organizēšanā, kalpošanā, dalībā, apziņošanā, viesmīlībā un došanā. Nākotnē raugāmies ar lielām gaidām!