macitaji_2021_01
Lūdzu, nepadariet mūs par noziedzniekiem!

Vakar mediji ziņoja, ka pēc ārkārtējās situācijas beigām 15. novembrī, valdība plāno ierobežot baznīcu un draudžu darbību, pieļaujot kalpošanu tikai ‘zaļajā’ režīmā. Saprotot valdības un atbildīgo ierēdņu centienus ierobežot vīrusa infekcijas izplatību valstī, gandrīz divu gadu garumā, kā atbildīgas garīgas amatpersonas, mēs esam centušies sadarboties, cik iespējams ievērojot valdības priekšrakstus un pavēles, kas vairākkārt un negaidīti mainījās. Mēs pielāgojāmies, izrādījām sapratni un atbalstu.

Vēlamies atvainoties to ticīgo vārdā, kuri stāvējuši klajā opozīcijā un izturējušies agresīvi pret cilvēkiem, kuri sava amata pienākumu ietvaros tikai pildījuši pavēles. Šie ticīgie neatspoguļo dievbijīgu un biblisku attieksmi, jo ne Kungs Jēzus, ne apustuļi tā nerīkojās pat drūmāko vajāšanu dienās.

Taču, kā ordinēti kalpotāji un savas valsts patrioti, mēs nevarēsim pakļauties un darīt to, ko valdība gatavojas no draudzēm pieprasīt. Mēs nevaram un nedrīkstam šķirot cilvēkus baznīcā! Draudze allaž ir bijusi institūcija, kas saliedē tautas, šķiras un ciltis. Neatkarīgi no vecuma, veselības stāvokļa, partejiskās piederības, rases, dzimuma vai sociālā statusa – draudze ir un būs atvērta visiem.

Šobrīd Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas tikai pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi, bet kristiešiem draudze ir vēl nepieciešamāka. Kāpēc draudzes locekļi lielā skaitā droši var satikties veikalā, bet ne pašu izlūgtā un celtā namā, kurā atšķirībā no veikaliem, mēs varam nodrošināt distances ievērošanu, masku nēsāšanu un ventilāciju. Kā jūs varat mums pieprasīt, lai no dievnama patriecam cilvēkus, kuri tajā ieguldījuši daļu savas dzīves, un, iespējams, daļa cilvēku sava veselības stāvokļa vai personīgas pārliecības dēļ nav vakcinējušies.

Laikā, kad ticība un garīgais atbalsts daudziem, iespējams, ir vienīgais, kas šajā pretrunu plosītajā sabiedrībā var palīdzēt izturēt un nepadoties, cilvēkiem nedrīkst laupīt šīs tiesības! Lūdzu! Lūdzu, nepadariet mūs par noziedzniekiem! Pašreiz tik svarīgi ir piedot un apvienoties, lūdzu nepiespiediet daļu sabiedrības kļūt par neizpildāmu rīkojumu pārkāpējiem.

Ar cieņu un mīlestībā,
Mācītājs Vilnis Gleške un Prieka Vēsts komanda