022016. gada 27. augusts bija ilgi gaidītā diena, kad PV jaunieši, jaunie pieaugušie un visi, kuriem sirdīs deg Dieva mīlestība aizsniegt līdzcilvēkus, devās misijā ar nosaukumu RĪGA. Jau no paša rīta vairāk kā 60 cilvēki pulcējās draudzes namā, lai saņemtu stiprinošu Vārdu un sagatavotos iziešanai savas pilsētas ielās.

Šī misija atšķīrās no citām reizēm ar to, ka tās dalībnieki tās laikā tikās dažādās Rīgas vietās, lai uzrunātu cilvēkus ar deju, skečiem un akustisku slavēšanu. Liels prieks bija redzēt, cik dedzīgi misijas dalībnieki no rīta apguva dziesmu vārdus un mācījās dejas soļus, lai varētu nodot liecību par mūsu Kungu un Glābēju.

01

Kad dejas soļi un dziesmu vārdi bija apgūti, pēc dažu praktisku ieteikumu pārrunāšanas, dalījāmies mazās grupiņās un devāmies ielās. Cilvēki tika uzrunāti, par viņiem lūdza – evaņģēlijs tika sludināts. Dienas laikā uzrunājām vairākus simtus cilvēku.

04

Tā kā šajā misijā individuālas sarunas papildināja priekšnesumi un slavēšana, tad mēs  centāmies būt elastīgi un pielāgoties situācijām. Sajūtot, cik ļoti paši izbaudām to, ka varam  savas pilsētas ielās – tik lielā skaistā kopā slavēt Dievu – izlēmām arī nākamajos punktos pēc iespējas vairāk to izmantot. Nav jāskaidro, ka šāda mūsu darbošanās  izraisīja arī daudziem cilvēkiem interesi, tāpēc varējām ar šiem  vērotājiem pēc tam  uzsākt sarunas un dalīties ar evaņģēliju.

03

Dienas laikā, pārrunājot notiekošo, sapratām, ka šāda misija ir svarīga ne tikai tiem cilvēkiem, kurus mēs satiekam, bet arī mums pašiem. Mēs bijām iedvesmoti no iespējas uzrunāt savu pilsētu! Šķiet pravietiskākais brīdis bija slavēšana Brīvības pieminekļa pakājē – iespēja pašā pilsētas centrālajā laukumā pasludināt, ka Jēzus ir Kungs šajā vietā.

Mēs visi vēlamies  šādus pasākumus turpināt. Un iedvesmojoties no šīs iespējas, jau rodas dažādas idejas, kā efektīvāk svētīt savu pilsētu un līdzcilvēkus nākamajā reizē.

PVJ komanda