Sociālais darbs ar ieslodzītajiem

Regulārs darbs ieslodzījuma vietās sākās 2011.gada pavasarī, kad vienā no kalpošanas reizēm nakts patversmē kāds puisis Raimonds palūdza atnest Bībeli. Taču sanāca, ka šo Bībeli bija jānes viņam uz cietumu. Sākām šo puisi apmeklēt cietumā. Tur bija arī citi, kas interesējās par Dievu. Rūpējāmies, lai viņiem būtu dažāda kristīgā literatūra, dievkalpojumu ieraksti, Bībeles. Pēc 8 mēnešiem, kad Raimondu atbrīvoja no cietuma, visa kamera – 11 cilvēki bija atdevuši Jēzum savas dzīves, un lielākā daļa no viņiem apmeklēja pasākumus cietuma kapelā.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Darbs ar šiem cilvēkiem ir daudzveidīgs – notiek regulāra sarakste, apmeklējam viņus īslaicīgajās tikšanās reizēs. Rūpējamies, lai viņiem ir Bībeles un kristīga satura grāmatas. Atbalstām ar nepieciešamām higiēnas precēm un sadzīvei vajadzīgām lietām. Taču lielāko uzmanību pievēršam tam, lai viņi kapelā var skatīties draudzes dievkalpojuma ierakstus. Tiem, kuriem ir ilgāks termiņš, esam uzdāvinājuši arī radioaparātus, lai klausītos kristīgo radio. Mēs strādājam arī ar mūža ieslodzītajiem.

Šo divu gadu laikā mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar dažādu konfesiju kapelāniem vairākās ieslodzījuma vietās. Mēs darbojamies Brasas un Matīsa cietumos Rīgā, tad vēl Jēkabpils un Jelgavas cietumos. Kopā ar vairākiem brāļiem no draudzes katru otro mēnesi dodamies „misijas braucienā” uz diviem Daugavpils cietumiem.

Darbs cietumos paplašinās un ir gandarījums dzirdēt labas atsauksmes no kapelāniem un cietuma administrācijas, ka puiši pēc tikšanās ir ieguvuši jaunu spēku un cerību. Ikdienā kalpojot viņiem, esam sapratuši, ka Dieva žēlastība pār šo cilvēku dzīvēm ir ļoti liela.

Paldies draudzei, kas mūs regulāri atbalsta ar finansēm, grāmatām un materiāliem. Paldies visiem, kuri palīdz un iesaistās šajā darbā. Paldies arī Zelta fondam par saziedotajām kristīga satura grāmatām, kuras ieslodzījuma vietās ir ļoti noderīgas.


Sociālais darbs nakts patversmēs

Divas reizes mēnesī draudzes kalpotāji dodas uz „Sarkanā krusta nakts patversmi”.

Vienā reizē ­ liecību un pārrunu vakars, kur pārrunājam Dieva Vārdu, liecinām un lūdzam.

Otrā reizē ­ filmu vakars, pēc kura veidojas diskusijas, pārrunas un aizlūgšanas.

Kalpojot gan ieslodzījumu vietās, gan nakts patversmē, mēs paši gūstam stiprinājumu, iepazīstam viens otru, iegūstam jaunus draugus un piedzīvojam svētības arī personīgajās dzīvēs.

Ja vēlies arī tu iesaistīties šajā darbā, droši piesakies.


Darbs bērnu un jauniešu centros

Jau gadu jauniešu komanda aktīvi darbojas dažādos bērnu un jauniešu centros (krīzes centros).

Soc_bernunams

Šis darbs sākās Bērnu un jauniešu centrā Marsa gatvē, kad sākām viņus apciemot reizi mēnesī. Organizējām dažādus vakarus ­ sporta pēcpusdienas, kino vakarus, erudītu un vienkārši jaukus sadraudzības vakarus

Darbs paplašinājās, jo jauniešu iniciatīva bija liela. Šodien jau ir izveidojušās vairākas komandas, kas ar prieku vēlas darboties šajā sfērā. Nu jau katru svētdienu (izņemot mēneša pēdējo) jauniešu komandas dodas uz kādu no krīzes centriem.

1. svētdiena – Struktūrvienība “Ezermala”, Mežparks.
2. svētdiena – Rīgas bērnu un jauniešu centrs, Marsa gatve.
3. svētdiena – Struktūrvienība “Apīte”, Teika.
No augusta – Struktūrvienība “Ziemeļi”, Mežparks.


Sociālās aprūpes centrā “Ezerkrasti”

Šī gada pravietojumā teikts: „Visi, kas gribēs darīt Manu prātu, varēs to izdarīt. Es piešķiršu mieru šajā gadā, Es piešķiršu labvēlību un atvērtas cilvēku sirdis. Visur, kur jūs iesit, cilvēki būs atvērti un gatavi dzirdēt Evaņģēlija vēsti. Šis būs īpašs labvēlības gads – Evaņģēlija pasludināšanas gads.”

Tieši to mēs piedzīvojam ­ labvēlību un atvērtas durvis. Cilvēki ir atvērti un gatavi dzirdēt Evaņģēliju. Tāpēc, sākot ar maija mēnesi mēs uzsākam darbu sociālās aprūpes centrā „Ezerkrasti”, Berģos. Zelta fonda komanda 1x mēnesī dosies uz šo pansionātu, lai kopā ar šī centra iemītniekiem pie tējas tases mīļi aprunātos, uzklausītu, pastāstītu Evaņģēlija vēsti par Jēzu, noskatītos kādu kristīga satura filmu un, ja vajadzīgs, aizlūgtu.