← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Tesaloniķiešiem 5:1-11

1 Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta;
2 jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī.
3 Kad sacīs: nu ir miers un drošība, – tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.
4 Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis;
5 jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.
6 Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.
7 Kas guļ, tas guļ naktī, un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī.
8 Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!
9 Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,
10 kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar Viņu dzīvotu, vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši.
11 Tāpēc iepriecinait cits citu, kā jūs to jau tagad darāt!