← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Filipiešiem 1:21-30

21 Jo dzīvot man ir – Kristus un mirt – ieguvums.
22 Bet, ja dzīvot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai izvēlos?
23 Mani spiež no abām pusēm; es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk.
24 Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā.
25 Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku,
26 lai jūsu līksmība Kristū Jēzū pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums.
27 Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai, vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā Garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem.
28 Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva;
29 jo jums dota žēlastība ne vien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest,
30 jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat.