← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Ījaba 25

1 Tad šuahietis Bildads atbildēja un sacīja:
2 “Vai valdonīga vara un baisma nav tikai pie Viņa, kas gādā par mieru Savā debesu augstībā?
3 Kas var izskaitīt Viņa karapulkus? Un kam pāri nepaceļas Viņa gaisma?
4 Kā tad gan cilvēkam lai būtu taisnība sacensībā ar Dievu, un kā cilvēks Viņam līdzās varētu izlikties taisns un šķīsts, kā no sievas dzimis?
5 Lūk, pat mēness nespīd pienācīgi gaiši, un arī zvaigznes nav pietiekami šķīstas Viņa acīm –
6 un cik mazāk tad vēl cilvēks, kas ir nieka kode, un cilvēka bērns, kas ir zemes tārps!”