← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 108

1 Dāvida psalms. Dziesma.
2 Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties, mana dvēsele!
3 Mostieties, arfas un cītaras, es modīšos ar ausekli!
4 Es Tevi slavēšu, ak, Kungs, tautu starpā, tautību vidū!
5 Jo līdz pat debesīm liela ir Tava žēlastība un līdz padebešiem Tava uzticība.
6 Pacelies, Dievs, pār debesīm un parādi Savu godību pār visu zemi!
7 Lai Tavi mīļotie top glābti, palīdzi mums ar Savu labo roku, paklausi mani!
8 Dievs runāja Savā svētajā vietā: “Es priecāšos un dalīšu Sihemu un mērīšu Sukotas leju.
9 Man pieder Gileāda, Man pieder Manase, Efraims ir Manas galvas aizsargs, Jūda ir Mans valdnieka zizlis.
10 Moābs ir Mans mazgājamais trauks, pār Edomu Es metīšu pāri Savu kurpi, Es gavilēšu kā uzvarētājs pār filistiešu zemi.”
11 Kas aizvedīs mani stiprā pilsētā? Kas pavadīs mani līdz Edomai?
12 Vai ne Tu, ak, Dievs, kas biji atmetis mūs un aizgāji, ak, Dievs, ar mūsu karaspēku?
13 Palīdzi mums bēdu laikā, stāvi mums klāt cīņā pret ienaidniekiem, jo niecīga ir cilvēku palīdzība!
14 Ar Dievu mēs veiksim lielus darbus, Viņš satrieks mūsu ienaidniekus.