← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 115

1 Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!
2 Kāpēc tautas lai saka:”Kur tad nu ir viņu Dievs?”
3 Mūsu Dievs ir debesīs, ko Viņš grib, to visu Viņš dara.
4 Viņu dievekļi ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku darināti.
5 Tiem ir mute, bet tie nerunā; tiem ir acis, bet tie neredz;
6 tiem ir ausis, bet tie nedzird; tiem ir deguns, bet tie neko nesaož;
7 tiem ir rokas, bet tās nedarbojas; tiem ir kājas, bet tie nestaigā; to rīkle neizdod skaņas.
8 Tādi paši ir arī tie, kas tos darina un kas paļaujas uz tiem.
9 Israēl, ceri uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.
10 Ārona nams, ceri uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.
11 Jūs visi, kas bīstaties To Kungu, ceriet uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs.
12 Tas Kungs mūs piemin, Viņš mūs svētīs. Viņš svētīs Israēla namu, Viņš svētīs Ārona namu.
13 Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas, gan mazos, gan lielos.
14 Tas Kungs lai jūs vairo, jūs un jūsu bērnus,
15 jūs, kuri esat svētīti Tam Kungam, kas radījis debesis un zemi!
16 Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.
17 Ne mirušie slavēs To Kungu, nedz tie, kas nogrimuši klusuma zemē.
18 Bet mēs slavēsim To Kungu no šā laika mūžīgi. Alelujā!