← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 75

1 Dziesma dziedātāju vadonim. Pēc meldijas “Nepazudini!”. Asafa psalms.
2 Mēs Tev pateicam, Dievs, mēs pateicamies Tev! Tavi brīnuma darbi liecina, ka Tavs Vārds ir mums tuvu.
3 “Kad īstais laiks man būs šķitis pienākam, tad Es jo taisni tiesāšu,
4 kaut vai aiz bailēm trīcētu zeme un visi tās iedzīvotāji. Es tomēr stingri turēšu Savās rokās tās balstus. (Sela.)
5 Es uzsaucu lielīgajiem: nelielieties, un bezdievjiem: neceliet savu galvu tik augstu!
6 Neceliet savu galvu tik augstu, nerunājiet pārgalvīgi un iecirtīgi!”
7 Jo ne no rītiem, ne no vakariem un ne no tuksneša kalniem nāk palīdzība,
8 bet Dievs ir visu lietu izspriedējs: vienu Viņš pazemo, otru Viņš paaugstina.
9 Jo Tam Kungam ir rokā kauss ar stipru putojošu un reibinošu vīnu. To Viņš dod dzert, un pat visas zemes bezdievjiem jāsūc un jāizdzer tā mieles.
10 Bet es gavilēšu mūžīgi, slavēšu Jēkaba Dievu.
11 Viņš aplauzīs bezdievjiem ragus, bet liks augstu izslieties taisno galvām.