2023_izbraukums_zalenieki_01

Pusaudžu izbraukums Zaļeniekos

Mēs ticam, ka katrs pusaudzis ir īstajā vecumā, lai atsauktos savam Dieva dotajam aicinājumam, uzticētos Viņam un lietotu savas dāvanas, lai būtu par gaismu šajā trauksmainajā pasaulē.

Piedāvājam lielisku iespēju draudzes “Prieka Vēsts” pusaudžiem pavadīt 3 dienas kopā, lai stiprinātos Dieva Vārdā, dzirdētu dažādu kalpotāju liecības un stāstus, piedalītos grupu darbos, meistarklasēs, jautrās un saliedējošās aktivitātēs brīvā dabā.

Datumi: 15. – 17. jūnijs
Norises vieta: Zaļenieki, Eglītes
Nokļūšana: 15. jūnijā 9.30 izbraukšana no draudzes, atgriešanās draudzes namā 17. jūnijā aptuveni 20.00.
Gulēšana:  teltīs, bet meitenēm ir iespēja nakšņot arī vienkāršās guļvietās. Nepieciešams matracis un guļammaiss.
Dalībnieku vecums: 11 līdz 14 gadi.*
*Ja 15 gadi paliek šajā gadā un pusaudzis ir apmeklējis pusaudžu nodarbības, drīkst piedalīties izbraukumā. Vecākus jauniešus aicinām piedalīties jauniešu pasākumos, bet jaunākus par vienpadsmit gadiem, bērnu nometnē.

Lai piedalītos izbraukumā, pusaudzim un viņa vecākiem jāiepazīstas ar šiem noteikumiem, kā arī tos izprintētā un parakstītā veidā (vecāks paraksta) jāiesniedz draudzes Info centrā. 

Dalības maksa: 50 EUR
(Maksā ir iekļautas 7 ēdienreizes, našķi, transports, daļējas skolotāju izmaksas, aktivitātes)
Dalības maksu var iemaksāt draudzes info centrā vai, veicot pārskaitījumu uz draudzes kontu:

Kristiešu draudze “Prieka Vēsts”
Reģ. Nr.: 90000083853
LV71UNLA0050017707117
Maksājuma mērķis: Dalības maksa pusaudžu izbraukumam | Vārds, Uzvārds

Reģistrācijas ir noslēgusies. Vietu skaits ir pilns. Jautājumu gadījumā sazinieties ar izbraukuma koordinatoru Dāvi. (26395275)

Izbraukuma programma

priekavests_2023_929

 

Līdzi jāņem: telts un viss nakšņošanai teltī, matracis, higiēnas lietas, pretodu līdzeklis, laikapstākļiem piemērots, sportisks apģērbs, peldlietas, Bībele, vieta pierakstiem, mīļākā krūze vai ūdens pudele.