pusaudzu_tresdiena_01
Katru trešdienu no 15:30 pusaudžiem ir iespēja jēgpilni pavadīt laiku draudzē, apmeklējot atvērto mazo grupu vai meistarklasi.


Sadraudzības laiks + atvērtā mazā grupa kopā ar PVP kalpotājiem

15:30 – 16:30 | Sadraudzības laiks ar jautrām spēlēm, sarunām, dažādiem uzdevumiem un kopā būšanu.
16:30-17:30 | Mazā grupa ar dievkalpojuma pārrunāšanu, kopīgu Bībeles lasīšanu, sarunām un lūgšanām.

Pieejams ikvienam pusaudzim bez iepriekšējas pieteikšanās. Drīkst brīvi pievienoties arī tad, ja sanāk kavēties.


Teātra un Runas meistarklase kopā ar Sanitu Pavāri | 16:30-17:50
Ar iepriekšēju pieteikšanos šeit.

“Apgūsim teātra, improvizācijas un runas mākslas pamatus. Mācīsimies uzdrīkstēties, spēlēsim spēles, darbosimies komandā, kopīgi radīsim stāstus, iegūsim drosmi un pārliecību uzstājoties publikas priekšā, izpaudīsim savu radošumu, iejūtoties dažādos tēlos. Vingrināsimies spēlēt, improvizēt, klausīties, klusēt un izteikties tik skaidri un skaisti, lai tas ir tīkami ikviena klausītāja ausij. Darbošanās meistarklasē noteikti palīdzēs gūt pārliecību par sevi un savām spējām.” Tā par meistarklasi saka Sanita.

Meistarklase paredzēta dalībniekiem vecumā no 10 līdz 14 gadiem.