Vai esat piedzīvojuši, ka kāds notikums, aizvainojums vai bailes nospiež un nedod mieru? Kopš tā brīža pagājuši 10 gadi. Man atmiņā spilgti palikušas tās sajūtas un emocijas, kad saņēmu brīvību, piedošanu.

To ne vienmēr apzinājos, bet, uzaugot bez tēva, es nebiju saņēmis tēva mīlestību un rūpes, iedrošinājumu, stingrību un mācību. Ģimenē uzaugu kopā ar mammu, vecāko brāli un jaunāko māsu. Mamma strādāja divos darbos. Atceros, kā mēs gājām uz mežu lasīt ogas, lai tās nodotu pēc tam…

Atskatoties uz savu bērnību, vissāpīgākais bija nepiedzīvot pilnvērtīgu ģimeni – tēvu blakus, ar ko kopā sportot, kurš virzītu kādā sporta virzienā. Un tēvu, no kura mācīties vīrieša piemēru un atbildību.

Viņš daudz lietoja alkoholu. Mēs cietām no vardarbības – gan emocionālas, gan fiziskas. Tēvs man bija iemācījis izdzīvot, bet ne rūpēties par otru.

Pusaudžu gados es iepazinu Dievu, bet es biju pilns ar nedrošību un bailēm. Tad apprecējos, pirmie gadi laulībā, pirmais bērns ģimenē. Tas bija izaicinājumu pilns laiks, viss bija jāapgūst no jauna. Šajā laikā Dievs mainīja manu sirdi. Viņš man parādīja, ka šodien man ir dota iespēja daudz ko mainīt. Un ne tikai savā dzīvē, bet pie saviem līdzcilvēkiem – pie savas ģimenes un bērniem.

Redzot nodarīto postu, mēs cilvēcīgi varam pieņemt – es tā nedarīšu, nedzeršu, būšu labs vīrs, tēvs. Bet cilvēcīgi tas nav iespējams. Dievs ir tas, kas mūs izmaina.

Pateicoties Jēzus glābšanai, es tiku izmainīts. Piedot un atlaist – tāds ir Dieva ceļš, lai mēs spētu mīlēt un baudīt brīvību.

Man dzīvē ir bijusi iespēja iepazīt vairākus vīrus, kas mainīja manu skatījumu un izpratni par to, kāds ir īsts vīrs, tēvs. Un tas ļoti mainīja manu pašapziņu. Man ir prieks, ka varu saviem bērniem un sievai dot tās sajūtas par ģimeni un drošību, kādas nebija man.

Es tiešām izbaudu, ka varu kopā ar dēlu spēlēt bumbu un palīdzēt meitām pildīt matemātikas mājas darbus. Man ir dota iespēja dzīvot citādāk. Manā ceļā, visticamāk būs arī kļūdas, bet, ejot kopā ar Dievu, man ir iespēja izdzīvot savu dzīvi pavisam citā kvalitātē.

Uzraksti mums vai arī pievienojies mazajai grupai.