2015_pravietisks_vards

Pravietojuma vārds 2015. gada sākumā

Pravietojuma vārds, ko mācītājs Vilnis Gleške izteica 11.janvāra dievkalpojumā

Tā saka Tas Kungs, kurš nācis miesā caur savu patiesības Garu. Mani bērni, Es jums pateikšu pašu svarīgāko par šo gadu: “Es valdu! Es vēl aizvien esmu Kungs. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Katrs, kas uz Mani paļausies, piedzīvos, pārdzīvos un izbaudīs, ka Es esmu labs Kungs. Es protu pasargāt, izvest, pamācīt, protu būt kopā ar Saviem bērniem, ar Saviem mācekļiem. Visu šo gadu!

Es to saku gada sākumā. Mēs sagaidīsim gada beigas, un jūs pateiksieties Man, ka Es esmu bijis uzticams, ka esmu bijis tas pats Glābējs un Dziedinātājs, Vadītājs, Gans, Aizstāvis un drošā klints katram, kas uz Mani paļaujas.

Pasaule būs tāda pati – pārmaiņu un nedrošības vieta. Būs daudz cilvēku, kuri skatīsies apkārt un nemitīgi taustīs un meklēs pazīmes ­ ka tagad ir droši, bet viņi tās neatradīs. Būs cilvēki, kas būs gribējuši darīt lielas lietas, bet nevarēs tās izdarīt vienkārši tāpēc, ka nejutīsies droši. Bet mani bērni, tie no jums, kas meklēs Manu vaigu, kas staigās Mana vaiga gaismā, ticībā un patiesībā, jūs iesāksiet lielas lietas un jūs tās padarīsiet, tāpēc, ka Es esmu ar jums. Es palikšu ar jums līdz pasaules galam.”

Tā saka Tas Kungs – nāc Man tuvāk, iepazīsti Mani, sadraudzējies vēl vairāk ar Mani un izbaudi to, ka Es jau no paša sākuma zinu pašas beigas. Tumšākā nakts Man nav par tumšu, un dramatiskākās pārmaiņas Man ir skaidras kā reizrēķins. Paļaujies uz Mani, saka tas Kungs, un Es tevi izvedīšu cauri, jo Es mīlu tevi ar nemainīgu un mūžīgu mīlestību!

Un mana Draudze, šis ir jūsu iespēju gads! Šis ir jūsu spožuma, spīdēšanas, kalpošanas un ietekmes gads. Mana draudze, Es jūs atbalstīšu, vadīšu un jums palīdzēšu! Es esmu ar jums! Tā saka tas Kungs, kas nomira par jums pie krusta Golgātā un augšāmcēlās, lai dāvinātu jums taisnību, mūžīgu taisnību, kas nekad nebeigsies un nekad nepaies.

2015_macitajs

Pravietojuma vārds dievkalpojumā laikā februārī

Pravietojuma vārds, ko mācītājs Vilnis Gleške izteica 22.februāra dievkalpojumā

Tā saka Tas Kungs, kurš nācis miesā. Mani bērni, Es esmu ar jums daudz intensīvāk nekā jūs to jūtat, nekā jūs to jebkad varat saprast. Es esmu iesaistīts jūsu ikdienā 24 stundas diennaktī. Es esmu ar jums! Katru reizi, kad jūs izrunājat ticības vārdu, kad manifestējiet to, ko esmu ielicis jūsos, tas darbojas, tas krīt kādos svara kausos, maina apstākļus un ietekmē vidi.

Lūdzu, lietojiet Manus ieročus! Lietojiet Manus ieročus. Mani bērni, lietojiet Manu Vārdu, lietojiet Manas Svētā Gara dāvanas ne tikai draudzes priekšā, lietojiet, kad esat vieni, pravietojiet, runājiet, pasludiniet, slavējiet, sakiet saviem kalniem, saviem cietokšņiem, runājiet uz klintīm. Runājiet! Lietojiet Manus varenos ieročus! Lielākā daļa jūs tos izvelkat tikai ekstremālos brīžos, tad uz mirkli kaut ko mazliet palietojat un atkal atstājat.

Jūs esat pazaudējuši savu bruņojumu. Lielākā daļa no jums, jūs neticat Manam spēkam un Maniem vārdiem. Bet, ja jūs uzticētos Man, tik daudz kas jums aizietu vienkārši garām, jums nepieskartos un nespētu jūs ievainot, nespētu jūs savainot, un ielauzties jūsu dzīvē. Ja jūs laicīgi paļautos uz Manu Svēto Garu, ja jūs lūgtu un izlūgtu, pravietotu, sludinātu, godinātu un slavētu, un pievienotos miriāžu miriādēm pielūdzēju, tad daudzas lietas vienkārši paietu jums garām.

Mani bērni, jums to vajag. Šis ir īpašs laiks. Arvien lielāka starpība būs starp nomināliem cilvēciņiem, kas vienkārši sevi sauc par kristiešiem, tāpēc ka ir pieraduši un domā, ka tā ir veselīgāk, un tā arī ir. Bet ir tie, kas parādīsies, kas dzīvo garā, staigā garā, pārdabiskajā, zina, saprot un izvairās no lietām. Mani bērni, Es esmu spējīgs jūs izvest cauri, Es esmu labais Gans, labais Gans pazīst savas avis, pazīst tuksnesi, laikus, vietas. Es māku uzklāt galdu arī tad, kad ienaidnieki visapkārt. Es varu to izdarīt, Es gribu to izdarīt. Paļaujieties uz mani! Saka Tas Kungs, kas nācis miesā.

Paldies, Dievs, ka mēs neesam no tiem, kas bailēs atkāpjas, mūk un slēpjas. Mēs esam tie, kas tic, uzdrošinās, nebaidās. Mēs esam tie, kas iet kompānijā ar Dievu, mēs esam tie, kas uzvar pasauli. Un mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls!

Mācītājs Vilnis Gleške