Pravietojuma vārds, ko mācītājs Vilnis Gleške izteica 19. janvāra dievkalpojumā.

Šis ir īpašs Manas mīlestības un laipnības laiks. Šis ir laiks, kad bazūne skan, ne tāpēc, ka tā pavēsta ļaunas ziņas, bet tāpēc, ka tā modina Manus bērnus. Vai tu nedzirdi savā garā, ka skan Mana bazūne, kas saka: “CELIES!” Celies no miega! Šis ir mirklis paņemt savu lukturi un sakārtot to, jo palicis pavisam īss mirklis un Mana draudze, Mana līgava, iznāks ārā no sava mitekļa un dosies savā pēdējā, atbildīgajā uzvaras gājienā, lai mūsu acis sastaptos. Lai Līgavainis sastaptu Savu līgavu, lai Glābējs sastaptu Savus izglābtos, lai Kungs sastaptu Savus mācekļus. Lai to, ko esam sludinājuši gadu simtiem un tūkstošiem, beidzot piedzīvotu.

Bērni, mostieties! Šis ir labvēlīgais laiks. Šis vairs nav laiks berzēt acis, vēl mazliet pagulēt un atpūsties, jo tev var nozagt pašu, pašu dārgāko. Mosties, draudze, Mans bērns, Mans dēls un meitiņ! Tas ir Mans mīlestības aicinājums, Mans maigais Svētā Gara pieskāriens, maiga dunka sānos, maigs modinošs uzsauciens. Mosties! Celies, ir laiks! Atstāj vakardienu, atstāj pagātni, atstāj savas iesildītās, miesīgās, mietpilsoniskās cisas.

Mana mīlestība uz jums ir tik liela, tik bezgalīga, tik dziļa, plaša un augsta. Es jūs katru pieņemu tādu, kāds jūs esat, bet jūs nevarat palikt tādi, kādi esat, jo katrs, kurš atsaucas manam aicinājumam, viņš kaut ko noliek, atstāj un aizmirst, un tiecās uz kaut ko. Jūs esat kā gājputni. Jūs dzirdat skaņas, kuras visa pasaule nedzird. Jūs sajūtat tās vibrācijas, tos saucienus, jūs sajūtat tās bazūnes, pret kurām pasaule ir pilnīgi kurla, bet nekļūstiet viņiem līdzīgi. Nenoraidiet tos, kas uz jums runā. Ļaujieties tai aicinošajai, modinošajai vibrācijai, tam dziļam Gara pieskārienam. Es šodien uzrunāju tevi. Es uzrunāju tavu brāli un māsu, kuru tu satiec. Saki viņiem: “Šis ir laiks mosties! Vai tu dzirdi bazūni?” Bazūne jau skan. Ir jāceļas ticības, mīlestības un spēka spārnos, jo laika ir palicis pavisam maz.

Šodien Es uzrunāju cilvēkus Rīgā, Maskavā, Londonā, Ņujorkā, lielā un mazā pilsētā. Šodien Es modinu savus ļaudis! Un tie, kuri dzird Manu balsi un atsauksies, nepaliks zaudētājos. Uz mirkli izliksies, ka viņi ir iedomīgie, bet tas ir tik jauki, ka ir tie, kas ceļas pirmie – avangards, kas pasauc un pavelk līdzi tos, kas ir nedaudz lēnāki.