Sabīne: Esmu pateicīga par Dieva neizmērojamo mīlestību un uzticību, kura paliek nemainīga pat tad, ja par mani ne vienmēr var teikt to pašu. Esmu pateicīga par atvērtām durvīm un Svētā Gara vadību. Esmu pateicīga par finansiālu svētību šajā vasarā gan manā, gan manas ģimenes dzīvē. Un pāri visam pasakos par Viņa neizmērojamo žēlastību, kas mani sedz, un bez kuras es nespētu nodzīvot nevienu savas dzīves dienu.
Pateiciba_Sabine

 

Valters: Pateicos Dievam, ka katru dienu Viņš mani uztur savā žēlastībā, vada pacietībā un ietin mīlestībā. Priecājos, ka no rīta atverot acis, redzu, ka varu izkāpt no gultas… Viņa žēlastība ir neaptverama! Esmu pateicīgs, ka lielais, visuvarenais un visuresošais Debesu Tēvs iedziļinās arī manās mazajās vajadzībās, cerībās un klusajās vēlmēs. Un kā Viņš lutina.. tik negaidīti, nepelnīti un nesavtīgi. Viņš vienkārši mīl! Tādēļ katru reizi, kad tuvojos savam Kungam, es kūstu aiz laimes, apzinoties savu cilvēcību un baudot Viņa dievišķo un majestātisko mieru. Es pateicos par savu ģimeni – mīļo sieviņu, kas ir viena no manas dzīves lielākajām dāvanām – debesu brīnums tieši man, un meitiņu, kuru audzinot, aizvien vairāk saprotu Jēzus vārdus: “Ja jūs netopat kā bērni…” Dievs ir labs un dzīve ir skaista tad, kad nomainām filtru, ar kuru uzlūkojam Viņa radīto pasauli – pateicības filtru. Man ir daudz, par ko pateikties, un ar katru dienu paliek vairāk.
Pateiciba_Valters

 

Diāna: Esmu pateicīga Dievam, ka Viņs palīdzēja man iziet cauri lielām dzīves grūtībām. Tagad varu dzīvot un priecāties par to, kas man dzīvē ir dots – ģimene, līdzcilvēki, mūsu skaistā zeme. Man vienmēr ir patikuši kalni, bet pēdējo reizi esot kalnos, sapratu, ka tas prieks, ko man dod kalni, tomēr nav salīdzināms ar to prieku, pateicību, apbrīnu, ko izjūtu Dieva klātbūtnē.
Pateiciba_Diana

 

Linda: Visvairāk es gribu pateikties Dievam par Kristus upuri, caur kuru man vienmēr ir pieeja Tēva tronim. Esmu pateicīga par skaisto dabu, par pastaigām mežā un iespējām lasīt Vārdu pie jūras saulrietā –  klusumā un mierā. Esmu pateicīga, ka mana vasara ir tik krāsaina un svētību pārpilna – esmu teicami pabeigusi vidusskolu, iestājusies augstskolā, varēju pabūt kristīgajā konferencē Vācijā, un skaistā vietā Latvijā, kur jau sen biju sapņojusi nokļūt. Esmu pateicīga par iespējām kalpot nometnēs, esmu pateicīga par katru jaunu dienu, par tik brīnišķīgu ģimeni un draugiem. Es esmu laimīga, svētīta un pateicīga, jo man ir dots tik daudz!
Pateiciba_Linda

 

Olita: Esmu neaprakstāmi pateicīga, sajūsmināta un laimīga katru savu dzīves dienu, katru brīdi, kad iedomājos par neaptveramo žēlastību, kurā atrodos un dzīvoju. Esmu glābta, dziedināta, izmainīta, darīta par absolūti jaunu, brīnumainu radījumu Kristū! Es varu būt, augt un kalpot Viņa miesā – Draudzē!

Man ir drošākais un  stabilākais  smaguma centrs dzīvē  – mans Kungs Jēzus Kristus, kurš Pats valdot, vadot un mācot mani, nodrošina pilnīgu labklājību manam garam, dvēselei un miesai. Viņā man ir viss iedots! Es to redzu, pieņemu un baudu ik brīdi. Viņš nebeidz pārsteigt, iepriecināt, stiprināt un mīlēt!

Šajā vasarā esmu pateicīga par vēl vienu Dieva dāvanu – dienā, kad palika tieši 30 gadi kopš slēdzu derību ar savu Kungu ūdenskristībā – 9.jūnijā, piedzima mana mazmeitiņa Dārtiņa. Dievs ir uzticams un zinu  –  Viņš tāds būs līdz pašam galam un visā! Vēl šovasar īpaši pateicos, ka ar vīru varējām aizvest mūsu vecākus skaistā ceļojumā uz Austriju un uzdāvināt jauku pārsteiguma dāvanu ar mūžības vērtību sava dēla labākajam draugam viņa laulību dienā. Pateicos par katru cilvēku, sarunu un katru iespēju – būt kādam par gaismu, būt par pastnieku no debesīm…  Nav nekā brīnišķīgāka un aizraujošāka par dzīvi, kuras centrā ir Jēzus!
Pateiciba_Olita_2

 

Zane: Esmu pateicīga par to, ka Dievs vienmēr ir klātesošs un nekad neliek man justies vienai. Par to, ka Viņam vienmēr ir vislabākie risinājumi un padomi arī tad, kad šķiet, ka pati esmu pietiekami gudra. Par to, ka Viņš vienmēr spēj radīt drošības un pārliecības sajūtu arī tad, kad apstākļi runā par pretējo. Pateicos par to, ka Viņam vienmēr ir, ko dot, un tas nekad nav zaudējis kvalitāti un saldo garšu. Paldies Dievam, ka Viņš ir nemainīgs, vienmēr uzticams, un tādēļ es nepārtraukti vēlos pateikties Tēvam par visu labo, ko Viņš darījis manā dzīvē! Novēlu ne tikai sastapties, bet dzīvot ar Dievu ik dienas!
Pateiciba_Zane

 

Līga: Pateicīga – vārds, kas raksturo manu ikdienas sajūtu. Kur gan es būtu bez Dieva lielās žēlastības, kas ir tik visaptveroša, piedodoša un vienmēr augšup ceļoša! Bez Viņa Gara, kas iedrošina, aizstāv, uzrunā.. neļaujot palikt, kur esmu, bet vienmēr mudinot iet tālāk, mainīties.

Esmu tik pateicīga, ka dievkalpojumā dzirdētais Vārds uzrunā un neatstāj vienaldzīgu. Es ļoti labi apzinos, ka tas nav kaut kas pats par sevi saprotams – ka es nestaigāju tumsā, ka dzirdu, ko Dievs man saka un man ir iespēja pieņemt lēmumus, kas var mainīt manu dzīvi. Viņš atver jaunas durvis, dod jaunas spējas un iespējas!  Paldies!

Viņš ļauj izbaudīt dabas skaistumu! Rasas lāse Mēmeles upes niedrēs vai varenā okeāna bangas, kas sašķīst pret Portugāles krastu varenajām klintīm – tas viss liek elpai aizrauties apbrīnā! Viņš ļauj sastapt neparastus cilvēkus un parastus cilvēkus ieraudzīt jaunā gaismā! Viņš dod jaunu cerību cilvēcīgā bezcerībā! Paldies!
Pateiciba_Liga

Būsim pateicīgi, ja arī tu iesūtīsi – par ko tu šajā vasarā vēlies īpaši pateikties Dievam uz [email protected]