2015_slavesana

Draudzei „Prieka Vēsts”, slavēšana ir bezgala svarīga. Viņi ir mūsu sirds. Viņu kalpošana ir nepieciešama katrā dievkalpojumā un katrā pasākumā. Tā ir viena no kalpošanām, kura neiztiek bez iknedēļas mēģinājumiem un regulārām mācībām. Šie lielās un draudzīgās komandas cilvēki katru svētdienas rītu, trešdienas vakaru un svētku pasākumos ierodas daudz agrāk par pārējiem ne tikai lai saņemtu no Dieva, bet, lai tiktu Dieva lietoti ­- dodot.

Draudzes slavēšanas komanda ir atvērta ikvienam, kas spēj un vēlas pagodināt To Kungu. Plašās kalpošanas un nākotnes ieceru dēļ viņi neatlaidīgi sauc uz Dievu pēc dažāda mūzikas stila komponistiem, dzejniekiem, diriģentiem, mūziķiem, dziedātājiem, aranžētājiem un jaunām grupām. Mūsu mācītājiem ir sapnis arī par simfonisko mūziku un kamerorķestri.

Šī kalpošana ir kā krāšņa ziedu buķete, kurā notiek dažādu paaudžu un pieredžu vienošanās konkrētam mērķim. Tā aptver plašu mūzikas stilu spektru ­- sākot no klasiskas ievirzes mūzikas, turpinot ar soul, rock, country, jazz, traditional worship, funk un hip­hop ritmiem.

Komandu veido dažādām dāvanām apveltīti cilvēki -­ komponisti, dziesmu autori, mūziķi, dziedātāji u.c. Slavētāju komanda ir atvērta un ļoti priecājas par katru, kurš kopīgajam darbam izlemj pievienot arī savu talantu, jo vajadzība pēc tā tiešām ir liela.

Valters Gleške

Draudzes “Prieka Vēsts” muzikālās daļas vadītājs ir Valters Gleške. Pār Valtera dzīvi vienmēr ir bijis īpašs Dieva aicinājums. „Draudze ir vieta, kur attīstītās un kalpo gan jauni mūziķi, gan pieredzējuši profesionāli mākslinieki. Visiem ir jāatnes savi talanti un dāvanas Dievam. Mūzika ir stiprs līdzeklis, lai aizsniegtu cilvēkus. Draudzes slavas dziesmai ir jābūt aizvien dzirdamākai ārpus nama robežām. Ir jādzimst jauniem projektiem, dziesmām, ko izpildīs gan Rīgas koncertzālēs, gan tālākajos Latvijas nostūros”, ­ Tāds ir Valtera redzējums. Viņš to saka ar pārliecību. Pārliecību, ko guvis tai apslēptajā vietā, kur dzimst visskaistākie sapņi. Ceļu uz turieni viņš pazīst ļoti labi, jo no turienes nāk viņa drosme, un tur ir viņa prieka un spēka avots. Tur – pie Jēzus kājām. Lasi vairāk par Valteru Gleški.

2015_valters_un_festivals

“Prieka Vēsts” koris

Pēdējās mēneša svētdienās slavēt Dievu draudzei palīgā nāk koris, visiem sagādādams prieku un lielāku svētku sajūtu. Šajā kalpošanā var iesaistīties ikviens, kas vēlas dziedāt Tam Kungam. Kora dziedāšana ir neatņemama sastāvdaļa svētku pasākumos. Ar savu dalību viņi koncertprogrammas padara daudz svinīgākas un krāšņākas.

2015_muzikala_dala

“Prieka Vēsts” orķestris

Reizi nedēļā uz mēģinājumiem kopā sanāk brāļi un māsas, kuriem bez citiem talantiem ir arī talants spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem. Profesionālā mūziķe Anitra Tumševica ir uzņēmusies šī pagaidām vēl nelielā orķestra vadīšanu, dodot draudzes cilvēkiem iespēju pagodināt Dievu ar dāvanām, kuras ikdienā ir aizmirstas vai kaut kur apslēptas.

Ja arī Tu spēlē vai kādreiz esi spēlējis kādu instrumentu, vai beidzis mūzikas skolu, bet neesi lietojis apgūtās prasmes instrumentu spēlē, nāc un pievienojies mums!

2015_gitara

Ja arī tu vēlies pievienoties muzikālās kalpošanas sastāvam, aizpildi pieteikuma anketu Sapņu Komandas sadaļā un ar tevi sazināsies kalpošanas vadītājs.