5_iemesli_01

Pirms vairāk nekā 2000 gadiem Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Dievs kļuva cilvēks Jēzū Kristū, iznīcināja nāves un grēka varu, dāvājot glābšanas dāvanu visiem, kas tic. Savas kalpošanas noslēgumā Jēzus apsolīja, ka atgriezīsies otrreiz.

Lai kas arī notiktu pasaulē, mēs raugāmies rītdienā ar cerību, jo zinām, ka viss noslēgsies tā, kā Dieva Vārds saka.

“Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” Apustuļu darbi 1:11

1. VIŅA VĀRDS PIEPILDĪSIES

Dievs ir uzticams Savam Vārdam! Viss, ko Viņš ir teicis, piepildās. Jēzus Savas kalpošanas laikā piepildīja vairāk nekā 300 Vecās Derības pravietojumu. Kāpēc tas ir būtiski? Mēs uzticamies vienīgajam, kurš pasludināja savu nāvi un augšāmcelšanos, un pēc tam to izdarīja. Mēs varam uzticēties, ka kādu dienu Viņš atkal atgriezīsies.

2. SATIKŠANĀS AR MĪLESTĪBU

Dievs pierādīja Savu mīlestību uz mums, kad vēl bijām grēcinieki. Mēs mīlam, jo Viņš mūs pirmais ir mīlējis. Viņš atdeva Savu dzīvi, jo mīlēja mūs, tāpēc mēs veltam savējās, lai mīlētu Viņu. Nav neviens un nekas, ko mīlam vairāk par Jēzu. Jā, šodien mūsu atziņa ir nepilnīga, bet Tajā dienā mēs skatīsim Viņa godību. Mēs satiksim to, kuru esam mīlējuši!

3. ATMAKSAS DIENA

Diena, kad satiksim Kungu Jēzu, nebūs mūsu tiesas, bet atmaksas diena. Mēs ilgojamies šīs dienas, jo pretēji tam, kā cilvēki, kuri visas savas dzīves dienas pavada nāves baiļu verdzībā, mēs nebaidāmies nāves. Dzīvot mums ir Kristus, bet mirt – ieguvums. Mēs vēlamies dzirdēt vārdus: “Labi, tu godīgais un uzticamais kalps. Ienāc sava Kunga priekā!”

“Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem.” Atklāsmes 22:12

4. MŪSU GARA ILGAS

Katrs, kurš piedzimis no augšienes, zina, kā tas ir, kad Dievs dod tev jaunu garu, kurš tev liek saukt: “Abba, Tēvs! Es ilgojos pēc Tevis!” Bībele atklāj, ka visa radība ilgojas tās dienas.

Dzīves laikā mēs vēlamies un iekārojam daudz ko, bet mūsu gars ir pilnībā nodevies Dievam. Tas ilgojas pielūgt un būt Viņa tuvumā ik brīdi.

5. BĪBELES AICINĀJUMS

Bībele aicina, lai ilgojamies pēc tās dienas, kad Jēzus atgriezīsies. Lai mēs saucam, lūdzam un iepriecinām viens otru ar vārdiem “Jēzus nāks drīz!” Tajā ir dziļa gudrība, jo dzīva apziņa par Jēzus otro atnākšanu liek mums dzīvot sava aicinājuma cienīgi un izmantot katru savu dienu maksimāli. 

Jēzus nāks drīz! Vai tu esi gatavs?