bibele_dieva_iedvesmota

Bībele nav cilvēku grāmata par Dievu, bet Dieva grāmata cilvēkiem, kuru Viņš līdz mums atnesa, lietojot cilvēkus. Lūk, iemesli, kāpēc esam pārliecināti, ka Bībele nav tikai cilvēku rakstīta grāmata, bet tā ir Dieva iedvesmota:

1. PIEPILDĪJUŠIES PRAVIETOJUMI

Bībelē ir vairāk nekā 6000 pravietojumu, no kuriem liela daļa jau ir piepildījušies. Jēzus savas dzīves laikā vien piepildīja vismaz 300 Vecās Derības pravietojumus. 

2. VIENOTS SIŽETS

Bībeli ir sarakstījuši 40 autori apmēram 1500 gadu laikā. Autoru vidū ir pravieši, dzejnieki, ķēniņi, gani, soģi, teologi, nodokļu inspektori, ārsti un citu visdažādāko profesiju pārstāvji. Bībelē aprakstīti notikumi no pasaules radīšanas līdz pat pasaules galam. Tās sižetisko līniju veido viens stāsts par Dieva mīlestību un glābšanas darbu.

3. LIELIE JAUTĀJUMI

Bībele ir unikāla grāmata, kas runā un dāvā dziļu ieskatu par dzīves lielajiem jautājumiem, uz kuriem cilvēki bieži meklē atbildes. Piemēram: Kā mēs radāmies? Kāpēc pastāv dzīvība? Kas mēs esam? Kur mēs dodamies? Kā mums jādzīvo? 

Bībelē jau sen ir rodamas atbildes uz šiem un citiem dzīvē būtiskiem jautājumiem, uz kuriem daudzi mūsdienu filozofi un domātāji cenšas atbildēt.

4. VĒSTURISKI NOTIKUMI

Pirmkārt, Bībele ir vēsturiski uzticama un apraksta dažādus vēsturiskus notikumus.

Iespējams, kādreiz esi dzirdējis apgalvojumu “Ja Bībelē ir aprakstīts kaut kas, ko mēs vēl neesam atklājuši, tad mums ir jāturpina meklēt.” Tajā ir liela daļa patiesības, jo agrāk vai vēlāk, bet pētnieki atklāj, ka daudzos gadījumos tieši Bībelei bijusi taisnība.

Otrkārt, Bībele apraksta arī dažādus pārdabiskus, vēsturiskus notikumus, kuriem laika gaitā tiek rasts skaidrojums un atbalsts arī zinātnē. Piemēram, radīšanas stāsts, Bētlemes zvaigzne, Sarkanās jūras šķērsošana, Jēzus augšāmcelšanās.

5. MAINĪTAS DZĪVES

Bībele arī šodien maina dzīves. Lasot Dieva Vārdu, cilvēki piedzīvo reālas pārmaiņas – gan mentālas, gan fiziskas. Mums apkārt ir tik daudzi, kuri ir sastapušies ar Dieva Vārdu un piedzīvojuši, cik radikāli tas ir ietekmējis un mainījis viņu dzīves. Dieva Vārds ir dzīvs un darbojas pie cilvēkiem.

6. BĪBELES NEIZNĪCINĀMĪBA

Kopš kristietības sākuma, daudzas valdības un varas ir gribējušas apstādināt un iznīcināt draudzi, kristiešus, Bībeli un tās tekstus, bet nevienam tas nav izdevies.

Neskatoties uz vajāšanām, Dieva draudze ir turpinājusi izplesties, bet Dieva Vārds ir ir atnācis līdz mums pat tik tālu, ka mums katram mājās var būt vairākas fiziskas Bībeles un desmitiem Bībeles versiju viedierīcēs.

Lai tas tevi iedvesmo savienoties ar Dieva Vārdu un piedzīvot, kā Dievs darbojas tavā dzīvē un caur tevi!